65.rokov od založenia súboru

ZO CSEMADOK

Základná organizácia CSEMADOK v Seni

Miestna základná organizácia CSEMADOK bola založená v roku  1949 osemdesiatimi šiestimi zakladajúcimi členmi. Jej prvým predsedom bol Imre Korpa,  v súčasnosti organizácia pracuje pod vedením  Marty Murovej.

V obci už v období zakladania miestnej základnej organizácie pracovala ochotnícka divadelná skupina. Folklórna tanečná skupina bola založená v roku 1950. Od roku 1960 sa členovia oboch skupín radi zapájali do fašiangových estrádnych programov. Tieto predstavenia úspešne zabávali obecenstvo. Prvým vedúcim divadelnej skupiny bol Bartolomej Berta. Potom nasledovali Klára Erőssová, František Mura st. a Katarína Hadasová. Divadelná a estrádna skupina vystupovala v okolitých obciach a  v  Maďarsku. Festivalov sa nezúčastňovala.  Nespočetnekrát spôsobovali radosť domácemu obecenstvu literárnymi pásmami, spomínajúc  si  na životné dielo slávnych spisovateľov a básnikov ako napríklad Arany János, Petőfi Sándor, Kisfaludy Károly, József Attila, Illyés Gyula, Márai Sándor, Pavol Országh Hviezdoslav. Zostavili programy aj pri príležitosti rôznych iných udalostí. Pravidelne pripravili fašiangový estrádny program.

Folklórny tanečný súbor ROZMARING bol založený v roku 1950, dvanástimi zakladajúcimi členkami. Zakladateľkou a prvou vedúcou bola Mária Hámorská Kontúrová. Účinkovali hlavne v okolitých obciach a na okresných podujatiach. Neskôr súbor do roku 1970 pracoval pod vedením Kláry Erőssovej. V tomto období  sa súbor postupne dostal  na domáce veľké festivaly (Lučenec, Želiezovce, Gombasek, Východná) a do Maďarska. Od roku 1970 súbor viedli Alžbeta Csurillová a Zoltán Erőss. V rokoch 1974 a 1975 získali veľkú cenu folklórneho festivalu v Želiezovciach. Od roku 1976 súbor viedol František Mura st., od roku 1979 Ladislav Mitró, František Mura ml.  a  Csaba Mitró. Neskôr súbor pracoval pod vedením Alžbety Csurillovej, v ďalšom období viac či menej času venovali vedeniu súboru Ladislav Korán, Zuzana Fedorová, Tomáš Horváth, Zuzana Čásárová, Peter Korán. Vedúcim tanečného súboru v súčasnosti je Csaba Mitró. Zhotoviteľkou ľudových krojov v minulosti bola Jolana Murová, tieto činnosti teraz vykonáva Alžbeta Csurillová, jej pomocníčkami sú Judita Patakyová, Zuzana  Čásárová, Beáta Makóová a Hedviga Parkanská.

Počas svojej 65-ročnej existencie súbor zožal úspech na početných domácich a zahraničných podujatiach (bývalý Sovietsky zväz, bývalá Juhoslávia, Srbsko, Poľsko, Rumunsko-Sedmohradsko,  Maďarsko – Gyula, Mezőkövesd, Nagykálló, Budapest, Szil, Parád, atď.).

V roku 2014 sa náš folklórny tanečný súbor s veľkým úspechom zúčastnil folklórneho festivalu vo Východnej. Tento festival, ktorý je najvýznamnejším folklórnym festivalom na Slovensku, v tom roku  oslávil 60. výročie svojho usporiadania.

 K tomuto úspechu vo veľkej miere prispela aj cigánska hudobná skupina ROZMARINGU pod vedením Gejzu Pottu. Táto hudobná skupina bola mnohokrát účastníkom stretnutí a festivalov hnutia tanečného domu, či  na domácej pôde alebo v Budapešti. Ich nasledovníci, hudobná skupina MODEROS (Dávid Chovanec, Tamara Makóová, Alica Takáčová, Július Takáč), sa prvýkrát predstavili pred obecenstvom  s veľkým úspechom pred dvoma rokmi.  Nakoľko títo nadaní hudobníci sú bez výnimky aj veľmi  šikovnými  tanečníkmi, na väčšie galaprogramy sme žiaľ nútení  najímať  cudziu hudobnú skupinu.

Už neaktívni tanečníci sa aspoň raz za päť rokov znova stretávajú na jubilejných galaprogramoch. Keďže ich oduševnenie neupadáva, tanečníci Večnemladého ROZMARING-u najnovšie už chodia na rôzne vystúpenia, partia sa znova dala dokopy. Vedúcim je Csaba Mitró.

Detská folklórna skupina ROZMARINGSARJ už desaťročia zabezpečuje doplnenie folklórneho súboru ROZMARING novými členmi. Ich vedúcou je Alžbeta Csurillová. Títo drobci vôbec  nehrajú podradnú úlohu popri  “ veľkých“ , aj samostatne zožali veľké úspechy,  spomedzi ktorých najväčším je účasť  na medzinárodnom detskom festivale v Istanbule, v Turecku.

Pri folklórnom súbore pracuje aj detský a mládežnícky spevácky súbor. Naše sólistky počas rokov získali veľa ocenení. V súčasnosti prím hrá Lucia Fanni Bertová, získala už aj cenu za mimoriadny umelecký výkon na celoštátnej súťaži. Spevácka skupina ROZMARINGSARJ sa tiež ako výťaz celoštátnej súťaže dostala na Festival  karpatskej  kotliny, usporiadaný  v Budapešti.

To isté môžeme povedať aj o speváckej skupine HAGYOMÁNYŐRZŐK, ktorí sú nositeľmi tradícií. Získali prvú cenu na celoštátnej speváckej súťaži “Bíborpiros szép rózsa“. Aktívne sa zúčastnili v karpatsko-kotlinskom finále súťaže ľudovej hudby Lajosa Vassa v Budapešti pomenovanej po významnom dirigentovi Lajosovi Vassovi, kde sa stali držiteľmi ceny za mimoriadny umelecký výkon.

Spevácke skupiny a sólisti pracujú pod vedením Alžbety Csurillovej a Anikó Szakálovej a dá sa povedať, že sa ešte nikdy nevrátili bez ocenení  z celoštátnych  súťaží.

A CSEMADOK ABAÚJSZINAI ALAPSZERVEZETE

A CSEMADOK helyi alapszervezete 1949-ben alakult meg 86 taggal. Első elnöke Korpa Imre volt, jelenleg Mura Márta vezetése alatt dolgozik.

            Már megalakulásakor működött a színjátszó csoport, a tánccsoport 1950-ben alakult meg, 1960-tól mindkét csoport tagjai szívesen kapcsolódnak be a farsangi esztrádműsorokba, melyek számtalan sikeres előadással szórakoztatták a közönséget. A színjátszó csoport első vezetője Berta Bertalan volt, majd Erőss Pálné, id. Mura Ferenc és Hadas Katalin. A színjátszó és esztrádcsoport a környező falvakban és Magyarországon lépett fel. Fesztiválokon nem szerepelt. Számtalan alkalommal irodalmi összeállításokkal is kedveskedtek a hazai közönségnek, megemlékezve egy-egy híres író vagy költő életművéről, mint pl. Arany János, Petőfi Sándor, Kisfaludy Károly, József Attila, Illyés Gyula, Márai Sándor, Pavol Országh Hviezdoslav. Más különféle esemény alkalmából is készítettek programokat. Rendszeresen farsangi esztrádműsorral jelentkeztek.

            A ROZMARING  Népi Táncegyüttes 1950-ben alakult 12 lánnyal. Alapítója és első vezetője Kontúrné Hámorszky Mária volt. Főleg a környező falvakban szerepeltek és járási rendezvényeken vettek részt. Utána 1970-ig Erőss Pálné vezette a csoportot. Ebben az időszakban jutottak el a hazai nagy fesztiválokra (Losonc, Zselíz, Gombaszög, Východná) és Magyarországra.1970-től Erőss Zoltán és Csurilla Erzsébet  vezették a csoportot, 1974-ben és 1975-ben elnyerték a ZSELÍZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL nagydíját. 1976-tól id. Mura Ferenc vezette a tánccsoportot, 1979-től pedig Mitró László, ifj. Mura Ferenc és Mitró Csaba. Később Csurilla Erzsébet vezetése alatt dolgoztak, majd hosszabb-rövidebb ideig mint vezetők tevékenykedtek: Korán László, Fedor Zsuzsanna, Horváth Tamás, Császár Pálné és Korán Péter. A tánccsoport jelenlegi vezetője Mitró Csaba  A népviseletek készítője régebben Mura Ferencné volt, jelenleg ezeket a teendőket Csurilla Erzsébet végzi, segítői Pataky Judit, Császár Pálné, Makó Zsoltné és Parkánszky Hedvig. Fennállásának 65 éve alatt a csoport  számos hazai és külföldi (volt Szovjetunió, volt Jugoszlávia, Szerbia, Lengyelország, Románia-Erdély,  Magyarország - Gyula, Mezőkövesd, Nagykálló, Budapest, Szil, Parád stb.)  rendezvényen aratott sikert.

           2014-ben népi táncegyüttesünk nagy sikerrel vett részt a Východná-i népművészeti fesztiválon. Ez a fesztivál, mely Szlovákia legjelentősebb népművészeti fesztiválja, azon az éven ünnepelte megrendezésének 60. évfordulóját.

            A tánccsoport sikeréhez nagy mértékben hozzájárult a ROZMARING cigányzenekara is Potta Géza vezetésével, többször résztvevői voltak a táncháztalálkozóknak itthon és Budapesten is.  Utódja,  a MODEROS Zenekar (Dávid Chovanec, Makó Tamara, Takács Alica, Takács Gyula) , két éve mutatkozott be nagy sikerrel. Mivel a tehetséges zenészek kivétel nélkül nagyon ügyes táncosok is, így a nagy műsorokra idegen zenekart vagyunk kénytelenek fogadni.

            A már nem aktív táncosok legalább 5 évenként újra összeverbuválódnak a jubileumi gálaműsorokra. Az Örökifjú ROZMARING táncosainak lelkesedése nem lankad, újabban más fellépésekre is eljárnak, újra összekovácsolódott a csapat. Vezetőjük: Mitró Csaba.

            A ROZMARINGSARJ  gyermektánccsoport évtizedek óta biztosítja az utánpótlást. Vezetőjük Csurilla Erzsébet. Az apróságok nem törpülnek el a nagyok mellett, önállóan is  sok sikert könyvelhetnek el. A legnagyobbak közül megemlíthetjük az Isztambuli Gyermekfesztiválon való szereplésüket, Törökországban.

            A tánccsoport mellett  gyermek- és ifjúsági éneklőcsoport is működik, valamint szólóénekeseink is sok díjat szereztek már. Jelenleg Berta Fanni viszi a prímet, nyert már országos versenyen nívódíjat is. A ROZMARINGSARJ éneklőcsoportja szintén országos elsőként jutott el a Kárpát-medencei találkozóra Budapestre. Ugyanez mondható el a HAGYOMÁNYŐZŐK éneklőcsoportjáról is. A Bíborpiros szép rózsa országos fordulójának  győztesei, nívódíjasai, valamint a Vass Lajos népzenei verseny Kárpát-medencei döntőjének aktív résztvevői voltak Budapesten.  

         Az éneklőcsoportok és szólóénekeseink Csurilla Erzsébet és Szakál Anikó vezetése alatt dolgoznak. Az énekesekről elmondható, hogy díj nélkül még nem tértek haza országos megmérettetésről. 

                             BASIC ORGANIZATION OF CSEMADOK IN ABAÚJSZINA (SEŇA)

            The local basic organization of CSEMADOK in village Abaújszina (Seňa) was founded  in 1949 by  86 members.  Its first leader was Imre Korpa.  Currently  the organization is led by Marta Murová.
            At the time of the foundation of the local basic organization, a theater group had already existed.  The folk  dance  group was founded  in 1950.  From 1960,  members of  both groups have gladly joined the carnival estrade  show festivals that successfully entertained  the audience with lots of performances many times. The first leader of the theater group was Bartolomej Berta who was followed by Klára Erőssová,  František Mura Sr.  and Katarína Hadasová. The theatre and the estrade show group made performances in the surrounding villages and   in Hungary, but they did not participate  in any festival. Several times they made happy the local audience with literary assemblies, commemorating a famous event or the oeuvre of a famous writer or poet, such as Petőfi Sándor, Kisfaludy Károly, József Attila, Illyés Gyula, Márai Sándor, Pavol Országh Hviezdoslav.
            The Folk Dance Group “ROZMARING”  was established in 1950 by 12 girls. Its founder and first leader was Mária Hámorská Kontúrová.  They made performances mainly in the surrounding villages and during district events. Until 1970 the group was led by Klára Erőssová. During this period the group reached the major festivals not only in Slovakia, such as Lučenec, Želiezovce,  Gombasek and Východná, but also in Hungary. Since 1970 the group was  led by Zoltán Erőss and Alžbeta Csurillová. In 1974 and  1975 the group  won the Grand Prize of  the Folk Dance Festival in Želiezovce.  Since 1976  František Mura Sr.  led the dance group. Since 1979 the group worked under leading of  Ladislav Mitró,  František Mura Jr. and Csaba Mitró. Later  the group was managed by Alžbeta Csurillová  and for longer or shorter periods of time Ladislav Korán,  Zuzana  Fedorová,  Tomáš Horváth,  Zuzana Čásárová and Peter Korán worked  as leaders. The current  leader  of  the dance group is Csaba Mitró. The traditional costume maker  in the past was Jolana Murová; currently these tasks are done by Alžbeta Csurillová with the help of  Judita Patakyová,  Zuzana Čásárová,  Beáta Makóová and Hedviga Parkanská. During 65 years of  its existence, the group has several  local and foreign event successes ( former Soviet Union, former Yugoslavia, Serbia, Poland,  Rumania – Transylvania,  Hungary -  Gyula, Eger, Nagykálló, Budapest, Szil, Parád, etc.).

            The folk dance group  participated  in folk art festival in Východná with great success in 2014.  This festival,  which  is  the  most significant  folk art festival in Slovakia,  celebrated the 60th anniversary of its organization that year. 
            To the success of the dance group greatly contributed the Gypsy folk music band “ROZMARING” led by Gejza Potta. The band constantly participated in folk dance meetings of  the dance house movement in Slovakia and Budapest. Its  successor - the folk music band  “MODEROS” (Dávid Chovanec, Tamara Makóová, Alica Takáčová, Július Takáč) - debuted with great success two years ago.  As these  talented  musicians are without exception very skilful dancers as well, during the big broadcasts other bands are needed to be engaged.

            The already not active dancers that left the dance group ROZMARING, if even not permanently, at least they  meet on the anniversary gala evenings  taking place each 5 years.  Recently these dancers,  members  of the dance group  “Örökifjú ROZMARING”, also act in other actions, they forged together  in a team again and  their enthusiasm  is undiminished. The team is led by Csaba Mitró.  

            The children's dance group “ROZMARINGSARJ” led by Alžbeta Csurillová  has been providing supplies for decades. The little ones are not  in the shadow of  the elders at all; they benefit successes on their own as well. The biggest success is their performance on the Istanbul Children's Festival in Turkey.

In  addition to the dance group we also have children and youth singing group; and our solo singers have gained  many awards as well. Currently Lucia Fanni Bertová takes the prime;  she already won an award on a national competition. The singers’ section of the “ROZMARINGSARJ” got to the Carpathian Basin Assembly in Budapest on the first place. The same can be said about the singers’ group of the “HAGYOMÁNYŐRZŐK” (traditional preserver group). They were active participants of the award winners of the nationwide competition „Bíborpiros szép rózsa” as well as the “Vass Lajos Choir Assembly” in Budapest.

            The singing groups and the solo singers are working under leadership of Alžbeta Csurillová and Anikó Szakálová  and we can say that none of them  has ever come home without an award from any competition they participated in.Kontakt

ZO CSEMADOK